Chovatelské potřeby pro psy, kočky a ostatní zvířátka
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

 1. Úvod
 2. Reklamace a odstoupení od smlouvy ze sperků
Reklamace a odstoupení od smlouvy ze sperků
Reklamace

 

 • Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatele www.montasek.cz. Případně v záručním a pozáručním servisu na příslušné zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno. Pokud není možná výměna zboží je kupujícímu vrácena uhrazená kupní cena. Zboží neposílejte na dobírku, nebude od nás přijato. Zboží je zasíláno doporučeně na adresu eshopu na náklady zákazníka. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady. Reklamace se nevztahuje na: reklamované vady, na které byl kupující předem upozorněn a s nimiž  souhlasil. Mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím. Na opotřebení věci v důsledku jejího obvyklého užívání. Neopatrným zacházením nebo špatným ošetřováním zboží. Poškození zboží nepředvídatelnými událostmi. Neodborným zásahem, úpravou zboží. Poškozením v důsledku zvolení špatné velikosti.  Oprávněná reklamace je bezplatná, při neoprávněné reklamaci budou účtovány náklady vzniklé řešením reklamace.
 • Provozovatel internetového obchodu www.montasek.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Viz článek  Ochrana osobních údajů.

 

Reklamace poškozené zásilky způsobené přepravcem:

Pokud by zboží přišlo poškozené, přesto že obal nejevil známky poškození, je nezbytné stav zboží včetně všech obalů zachovat a nafotit - včetně obalu, způsobu zabalení a poškozeného zboží a obratem nás kontaktovat.

 

Závěrem:

Tyto pravidla jsou platná na našich stránkách. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

 

Odstoupení od smlouvy

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, 
  • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@montasek.cz

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Adresa pro zpětné zaslání zboží:

Monika Bečvářová Vopatová - budova ČS

Budějovická 1912/64b

140 00 Praha 4

 

                                                                                                    

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz